ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

        Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.

 

 

1. Taraflar

 

a) www.tascanavize.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Karadeniz Mah. Cebeci Cad. Cebeci iş Merkezi No/175 Kapı No:204 Gaziosmpaşa / İSTANBUL adresinde mukim TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 

(Bundan böyle TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak anılacaktır).

 

b) www.TASCANAVİZE.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

 

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme'nin konusu TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 'nin sahip olduğu internet sitesi www.tascanavize.com 'dan

üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. Üye, www.tascanavie.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu,

TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 'nin tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 'nin karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üye www.tascanavize.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4. Üye, www.tascanavize.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5. www.tascanavize.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 'nin hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6. TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 'nin üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.tascanavize.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden

TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ.'nin tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup,

TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ.'nin bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ.'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9. TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ.'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ.'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.10. www.tascanavize.com internet sitesi yazılım ve tasarımı TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ.'nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.11. TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ.'nin tarafından www.tascanavize.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ. 'nin, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ.'ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ.ve 

www.tascanavize.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.13. www.tascanavize.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.tascanavize.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.14. www.tascanavize.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya

www.tascanavize.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.15. www.tascanavize.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.16. Taraflar, TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ.'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.17. TAŞCAN AVİZE AYDINLATMA SAN VE TİC LTD ŞTİ.'nin, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

 

4. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.tascanavize.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.tascanavize.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

 

5. ihtilaflarin Halli

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

6. Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR